Josef Surovík (1975) je zakládajícím sbormistrem pěveckého sboru Moraviachor. Současně řídí i komorní smíšený sbor Cantica laetitia Zlín. 

Odborné vzdělání získal na Církevní konzervatoři v Kroměříži. V letech 1998 - 2004 působil jako sbormistr při Filharmonii Bohuslava Martinů Zlín. V roce 1998 založil dětský pěvecký sbor Cantica Zlín, z jehož absolventů se v roce 2004 utvořilo úspěšné pěvecké těleso Cantica laetitia. Se svými sbory získává ocenění v domácích i mezinárodních soutěžích. Je lektorem sbormistrovských kurzů a porotcem v mnoha sborových soutěžích. Jedním z jeho nejnovějších projektů je Dětská opera Zlín (založena 2011), se kterou provedl mimo jiných opery Malý kominíček Benjamina Brittena a Broučky Václava Trojana. 
 
Aktivně se zúčastnl varhanních kurzů AMU Praha (Martin Sander, Susan Landale), sbormistrovských kurzů AMU Praha (Helmut Frank) a sbormistrovských stážích Hochschule der musik Dresden (Helmut Rilling - interpretace kantát Johanna Sebastiana Bacha, Prof. Helmuth Rademann - dirigování vokálně instrumentálních děl zaměřených na vrcholný romantismus). 
 
V roce 2009 získal cenu Unie českých pěveckých sborů (UČPS) Sbormistr-junior a v roce 2012 cenu za příkladnou práci s mládežnickým sborem na Festivalu sborového umění Jihlava. Se sborem Cantica laetitia získal za rok 2014 ocenění UČPS Sbor roku, v témže roce převzal za svou sbormistrovskou práci ve Zlíně Cenu primátora.
 
Je členem odborných rad NIPOS-ARTAMA pro dětské a středoškolské sbory.
 
 
Druhým sbormistrem Moraviachoru je Vítězslav Hergesel. Mimořádně úspěšný sbormistr dětských sborů absolvoval konzervatoř v Plzni v oboru housle. V roce 1997 založil na ZUŠ Dačice Dačický dětský sbor, s jehož nejstarším oddělením Kvítek pravidelně slaví úspěchy na koncertech i mezinárodních soutěžích a který byl UČPS vyhlášen za rok 2014 dětským sborem roku. V roce 2007 získal Vítězslav Hergesel za svou sbormistrovskou práci od UČPS Cenu Františka Lýska.