Josef Surovík (1975) je zakládajícím sbormistrem pěveckého sboru Moraviachor.

Odborné vzdělání získal na Církevní konzervatoři v Kroměříži. Aktivně se zúčastnil varhanních kurzů AMU Praha (Martin Sander, Susan Landale), sbormistrovských kurzů AMU Praha (Helmut Frank) a sbormistrovských stážích Hochschule der musik Dresden (Helmut Rilling - interpretace kantát Johanna Sebastiana Bacha, Prof. Helmuth Rademann - dirigování vokálně instrumentálních děl zaměřených na vrcholný romantismus).

V letech 1998 - 2004 působil jako sbormistr při Filharmonii Bohuslava Martinů Zlín. V roce 1998 založil dětský pěvecký sbor Cantica Zlín, z jehož absolventů se v roce 2004 utvořilo úspěšné pěvecké těleso Cantica laetitia. Je pravidelným lektorem sbormistrovských kurzů a porotcem v mnoha sborových soutěžích národních i mezinárodních. Jedním z jeho projektů je Dětská opera Zlín (založena 2011), se kterou provedl mimo jiných opery Malý kominíček Benjamina Brittena a Broučky Václava Trojana. Spolupracuje pravidelně i s Městským divadlem Zlín. 

V roce 2009 získal cenu Unie českých pěveckých sborů (UČPS) Sbormistr-junior a v roce 2012 cenu za příkladnou práci s mládežnickým sborem na Festivalu sborového umění Jihlava. Se sborem Cantica laetitia získal za rok 2014 ocenění UČPS Sbor roku, v témže roce převzal za svou sbormistrovskou práci ve Zlíně Cenu primátora. V roce 2019 mu byla udělena cena Ferdinanda Vacha Asociací hudebních vědců a Unií českých pěveckých sborů.

Je členem odborných rad NIPOS-ARTAMA pro dětské sbory.

V roce 2022 ukončil spolupráci se zlínskou Canticou laetitií a začal se věnovat Českému sbormistrovskému sbor, který byl založen v tomtéž roce. 

Se svými sbory získával a stále získává ocenění v domácích i mezinárodních soutěžích. 

 

V současné době řídí kromě Moraviachoru i vsetínský smíšený sbor Sonet a Český sbormistrovský sbor.
 

Druhým sbormistrem Moraviachoru je Tereza Surovíková.

Tereza Surovíková (1979) se narodila ve Vsetíně. 

V roce 2001 absolvovala pedagogiku volného času se zaměřením na hudební výchovu na Vyšší odborné škole pedagogické v Litomyšli.

 V roce 2016 také dokončila studium oboru Zpěv na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. 

V současné době pracuje jako učitelka v ZUŠ Morava ve Zlíně, kde mimo výuku zpěvu, vede dětský pěvecký sbor Cantica. 

Několik let dirigovala smíšený pěvecký sbor Sonet a od roku 2022 je 2. sbormistrem Moraviachoru. 

Věnuje se také skladbě vokálních děl pro sbory na duchovní, biblické a lidové náměty.

V roce 2016 získala 2. místo v mezinárodní skladatelské soutěži v Jihlavě za skladbu „Soulad lásky“